Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/431/2018 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 17 kwietnia 2018r.

w sprawie podziału Gminy Skoczów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe