Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/434/2018 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 17 kwietnia 2018r.

w sprawie regulaminu udzielania Stypendium Gminy Skoczów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skoczów za szczególne osiągnięcia edukacyjne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe