Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.187.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 20 kwietnia 2018r.

stwierdzające nieważność całości uchwały nr V/50/12/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie: zakazu utrzymywania pszczół syntetycznej linii Buckfast na terenie województwa śląskiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe