Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/305/18 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łazy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe