Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/308/18 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/298/18 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łazy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe