Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/412/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe