Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/263/2018 Rady Miasta Imielin

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/41/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Imielin

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe