Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L/591/18 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie podziału Miasta Piekary Śląskie na stałe obwody głosowania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe