Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/255/2018 Rady Gminy Rudnik

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe