Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 264/XLIV/18 Rady Gminy Janów

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Janów, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe