Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/398/2018 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 25 kwietnia 2018r.

w sprawie podziału Gminy Wilkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe