Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.2.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 11 stycznia 2018r.

stwierdzające nieważność części uchwały nr XXXVII/318/2017 Rady Gminy Tworóg z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Renarda w Tworogu a ul. Pyskowicką w Brynku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe