Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.27.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 28 marca 2018r.

stwierdzające nieważność części uchwały XLIV/342/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Młyńskiej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe