Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.166.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 27 kwietnia 2018r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XLVII/870/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Miasta Chorzów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe