Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.222.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 27 kwietnia 2018r.

stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XLVII/868/18 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie ustalenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta Chorzów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe