Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.229.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 27 kwietnia 2018r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXV/303/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Porąbka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe