Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 26 kwietnia 2018r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice dla obszaru strefy komercyjnej, położonego po wschodniej stronie ulicy Gliwickiej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe