Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 294/XLI/2018 Rady Gminy Miedźno

z dnia 9 maja 2018r.

w sprawie podziału Gminy Miedźno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe