Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/770/2018 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 24 kwietnia 2018r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/444/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu sołectwa Mokre

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe