Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/771/2018 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 24 kwietnia 2018r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/446/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu sołectwa Śmiłowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe