Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 372/XLII/2018 Rady Gminy Mykanów

z dnia 13 kwietnia 2018r.

w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3b Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mykanów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe