Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIII/412/2018 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 8 maja 2018r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe