Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVIII/390/18 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 27 kwietnia 2018r.

w sprawie podziału Gminy Wilamowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe