Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/357/2018 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Łodygowice w ramach "Programu wspierania edukacji uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łodygowice, a także dla zamieszkałych na terenie Gminy Łodygowice uczniów innych szkół"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe