Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 296/LV/2018 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 11 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Blachownia dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Blachownia oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe