Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wójta Gminy Koszęcin; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2333S polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Dębowej w Strzebiniu wraz z częściową przebudową drogi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe