Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA.4210.8(10).2018.4336.X.AZA Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne: ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe