Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/272/18 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 16 maja 2018r.

uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe