Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wójta Gminy Lipowa; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 29 maja 2017r.

w sprawie powierzenia Gminie Lipowa realizacji zadania publicznego Powiatu Żywieckiego w zakresie wykonania inwestycji pn. "Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu DP nr 1405 S Żywiec - Lipowa - Buczkowice w km od 4+110 do km 4+540 wraz z uzupełnieniem istniejącego chodnika w km od 3+480 do 3+510 w m. Leśna i Lipowa"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe