Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wójta Gminy Gilowice; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 21 marca 2018r.

w sprawie powierzenia Gminie Gilowice prowadzenia zadania pn. "Aktualizacja projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe