Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wójta Gminy Lyski; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 21 marca 2018r.

w sprawie powierzenia Gminie Lyski prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Pstrążna"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe