Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie powierzenia Gminie Żarki prowadzenia zadania pn. "Projekt przebudowy skrzyżowań dróg wojewódzkich nr 789 i 792 z wlotami dróg gminnych w Żarkach"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe