Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Knurów; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 20 kwietnia 2018r.

do Porozumienia nr 47/KT/2017 z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Knurów prowadzenia zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie - część wojewódzka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe