Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr RG.0007.272.2018 Rady Gminy Kobiór

z dnia 17 maja 2018r.

w sprawie podziału Gminy Kobiór na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe