Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/208/18 Rady Gminy Marklowice

z dnia 24 maja 2018r.

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendium Wójta Gminy Marklowice dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Marklowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe