Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L/909/18 Rady Miasta Chorzów

z dnia 24 maja 2018r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia z grupami mieszanymi, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe