Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/357/2018 Rady Gminy Mstów

z dnia 25 maja 2018r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Mstów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe