Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/597/18 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 8 maja 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian do tekstu jednolitego Uchwały nr XL/539/17 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe