Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/535/18 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 24 maja 2018r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Pszczyna

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe