Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/808/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/763/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe