Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/812/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 22 maja 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe