Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LI/290/18 Rady Gminy Rajcza

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/81/2015 Rady Gminy Rajcza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie stawek opłaty targowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe