Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LI/291/18 Rady Gminy Rajcza

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Rajcza publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe