Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/282/2018 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 29 maja 2018r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dąbrowa Zielona miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe