Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 274/XLV/18 Rady Gminy Janów

z dnia 29 maja 2018r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe