Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIX/357/18 Rady Gminy Lipowa

z dnia 24 maja 2018r.

w sprawie zmiany do uchwały Nr XLVII/346/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lipowa na stałe obwody głosowania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe