Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr RG.0007.40.2018 Rady Gminy Lyski

z dnia 28 maja 2018r.

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Wspierania Rodziny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe