Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/242/2018 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 6 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bojszowy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe