Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie Starosty Rybnickiego

z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie możliwości i terminu zgłaszania przez organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego, działające na terenie Powiatu Rybnickiego, kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, w celu uzupełnienia jej składu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe