Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 301/XLII/2018 Rady Gminy Miedźno

z dnia 13 czerwca 2018r.

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Miedźno na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe